Access pro pokročilé (osnova)

Základní osnova kurzu Access pro pokročilé uživatele
 
  • Seznámení s programem:

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní objekty a pojmy (databázové tabulky dbt a jejich typy, formuláře f, dotazy q, sestavy r, relace rs a primární klíč pk).

  • Návrh databáze db

    analýza dat a jejich rozdělení do dbt, 

    dbt: hlavní, pomocné a spojovací. 

  • Databázové tabulky a relace

    návrhové zobrazení dbt

    datové typy v dbt  (aktivace a použití), 

    vlastnosti polí, 

    ověřování dat, 

    indexování dat, 

    tvorba hlavní, pomocé a spojovací dbt

    relace (relationship) rs (typy, použití, tvorba). 

  • Výběrové q a akční dotazy aq

    návrhové zobrazení výběrových dotazů q

    použití kritérií v dotazech,

    parametrické dotazy,

    výpočtová pole (účel a tvorba), 

    vytvářecí dotazy (účel, tvorba a použití) aqmt

    aktualizační dotazy (účel, tvorba a použití) aqrr,

    přidávací dotazy (účel, tvorba a použití) aqar,

    odstraňovací dotazy (účel, tvorba a použití) aqdt

  • Formuláře a jejich návrh

    účel a použití formuláře f

    tvorba fomuláře (možnosti a použití), 

    úpravy formuláře (návrhové zobrazení),

    ovládací prvky ve formuláři (účel, vlastnosti a použití). 

  • Sestavy a jejich návrh

    účel a použití sestav r

    tvorba sestavy (možnosti a doporučení), 

    úpravy sestavy (návrhové zobrazení).

  • Makra

    účel a použití maker, 

    práce s makry, 

    spouštění makra.

 

  • Spolupráce MS Access s jinými programy

    import a export dat z/do MS Excel (možnosti a využití), 

    import a export dat z/do jiné databáze db

    další možnosti (případná ukázka). 

 

(obecně dva dny; 9:00 až 16:00)