Impress (osnova)

Osnova kurzu Impress
 
 
 • Seznámení s programem a základní pojmy: 

    prezentace a promítání, 

    prostředí programu, 

    možnosti zobrazení prezentace.

 • Plánování prezentace: 

    příprava podkladů pro prezentaci, 

    základní pravidla pro úspěšnou prezentaci.

 • Základní práce se souborem

    možnost tvorby prezentace pomocí šablony, Průvodce či pomocí prázdné prezentace, 

    uložení a otevření souboru, 

    uložení souboru jako kopie, 

    možnosti uložení souboru (i export souboru). 

 • Složení prezentace: 

    snímky - druhy a použití snímků, 

    vzhled snímku (nastavení), 

    objekty na snímcích. 

 • Práce s textem

    textová pole - vkládání a úpravy textu, 

    číslované seznamy, 

    seznamy s odrážkami. 

 • Obrázky a jiná grafika

    typy obrázků, jejich účel a použití, 

    získání obrázků, 

    vložení na snímek, 

    úpravy grafiky. 

 • Tabulky a grafy

    vložení, 

    typy grafů a jejich použití, 

    základní úpravy. 

 • Zvuk a video

    vložení, 

    základní úpravy. 

 • Další objekty na snímcích

    číslo snímku, 

    pole, 

    záhlaví a zápatí. 

 • Organizace snímků

    Pořadač snímků, 

    přesouvání, kopírování, duplikování snímků, 

    mazání snímků. 

 • Úpravy prezentace

    barevné podání snímku (výběr a úpravy), 

    písmo: typ, velikost, řez, 

    pozadí snímků. 

 • Nastavení prezentace

    přechody mezi jednotlivými snímky a nastavení přechodů, 

    animace objektů a nastavení animace, 

    nastavení=možnosti prezentace. 

 • Tisk

    nastavení před tiskem, 

    vlastní tisk. 

 • Promítání prezentace

    předpoklady, 

    spuštění a zastavení promítání, 

    ovládání v průběhu promítání.

 

(obecně dva dny; 9:00 až 16:00)

 

 

 • Tabulky a grafy:

    vložení,