Word pro začínající

Základní osnova kurzu Word pro začínající uživatele:
 
 • Seznámení s programem:
  účel a použití,
  pracovní prostředí (seznámení, nastavení, ovládání),
  základní pojmy (dokument, stránka, odstavec, písmo, styl),
  klávesnice (alfanumerická, numerická, pohybvová část, další klávesy),

 • Pravidla práce s textem:
  písmo,
  odstavec,
  soubor,
  další,

 • Práce se soubory:
  uložení a otevření souboru,
  uložení souboru jako kopie,
  typy souborů (vč. uložení do PDF),

 • Základní práce s textem:
  zápis dat,
  pohyb po souboru,
  označování,
  vracení zpět,

 • Základní úpravy textu:
  typ písma (druhy, použití, změna),
  velikost písma (použití a změna),
  řez písma (druhy a použití, změna),
  barva písma a barva pozadí písma, další ...

 • Základní úpravy odstavce:
  zarovnání odstavce (možnosti a použití),
  mezery mezi odstavci a řádkování (možnosti a použití),
  odsazení a předsazení odstavce,
  svázání řádků a odstavců,
  číslování a značkování odstavců,
  další možnosti úprav,

 • Styly:
  výhody, styly a jejich použití,
  vestavěné styly - zobrazení a úpravy,

 • Stránka:
  nastavení stránky (formát papíru, orientace, okraje),
  konce stránek (nastavení a použití),

 • Záhlaví a zápatí:
  účel a použití,
  nastavení a možnosti,
  vkládání polí,

 • Grafické objekty v souboru:
  účel a použití,
  WordArt, obrázky, tvary, ikony, tabulky a další  (účel, vložení a základní úpravy),
  symboly,
  rovnice,
  vodoznak,

 • Základy práce s poli:
  účel a použití,
  rychlé části,
  příklady vybraných polí,

 • Tisk:
  tiskárny (druhy a jejich použití),
  nastavení, náhled před tiskem, vlastní tisk.

 
(obecně: dva dny; 9:00 až 16:00)