Word pro začínající

Základní osnova kurzu Word pro začínající uživatele:
 
 • Seznámení s programem:
  účel a použití, nastavení, ovládání, 
 • Klávesnice:
  alfanumerická, numerická a pohybová část, další klávesy,
 • Práce se soubory:
  uložení, otevření, uložení jako kopie, typy souborů,
 • Základní práce s textem:
  zápis dat, pohyb po souboru, označování, vracení zpět,
 • Základní úpravy textu:
  typ písma - druhy, použití, změna, velikost písma - použití a změna, řez písma - druhy, použití, změna, barva písma a barva pozadí písma, další nastavení,
 • Základní úpravy odstavce:
  zarovnání odstavce - druhy, použití, změna, mezery mezi odstavci - možnosti použití, změna odsazení a předsazení celého odstavce,
 • Styly:
  výhody, použití, vestavěné styly - zobrazení, úpravy, vlastní styly - tvorba, použití, úpravy,
 • Stránka:
  nastavení stránky (formát papíru, orientace, okraje), konce stránek, použití,
 • Záhlaví a zápatí:
  účel a použití, nastavení, možnosti a vkládání polí,
 • Grafické objekty v souboru:
  účel a použití, WordArt (vložení a základní úpravy), klipart (vložení a základní úpravy), obrázek (získání, vložení a základní úpravy),
 • Základy práce s poli:
  účel a použití, příklady vybraných polí,
 • Tisk:
  tiskárny (druhy a jejich použití), nastavení, náhled před tiskem, vlastní tisk.