P-E_Excel středně pokročilí

 
Základní osnova kurzu Excel pro středně pokročilé uživatele
 
  • Prostředí a nastavení programu

    karty (bookmarks), 

    tlačítka (buttons), 

    doplňky (Add-Ins). 

  • Práce se schránkou:

    kopírovat, vložit, 

    vložit jinak, 

    kopírování formátu.

  • Výpočty, vzorce a funkce

    relativní, absolutní a smíšená adresace, 

    vlastní vzorce, 

    základní vestavěné funkce (suma, průměr, počty, minimum, maximum, countif, sumif, když...), 

    další funkce (statistické, finanční, matematické, textové, logické...), 

    převod výpočtů na hodnoty,

    vnořené funkce. 

  • Grafy a grafické objekty

    základní grafy a jejich úpravy,

    nástroje grafu, 

    smíšené grafy, 

    práce s grafickými objekty,

    práce s textovými objekty. 

  • Práce s databázovými tabulkami a databázové nástroje

    vyhledávání, 

    řazení, 

    filtrování,

    skupinové zobrazení, 

    souhrny. 

  • Rozšířené (podmíněné) formátování

    barevné škály, datové čáry, sady ikon, 

    podmíněné formátování na základě výpočtu, 

    kopírování podmíněného formátu. 

  • Ochrana a komentáře

    komentáře, 

    zámek listu a sešitu, 

    sdílení sešitů,

    sledování změn. 

  • Výstupy

    nastavení tisku, 

    vzhled stránky, 

    záhlaví a zápatí - datum, čas, název souboru, umístění souboru.

 

(obecně dva dny; 8:00 až 16:30)