Základy typografie (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Základy typografie
 
  • Seznámení s programem

    účel (základní filozofie) a použití, 

    vývoj písma a typografie.

  • Struktura písma

    členění písma,

    neproporcionální a proporcionální písma (definice, příklady, použití),

    serifová a unserifová písma (definice, příklady, použití),

    řez písma (definice, přáklady, použití),

    další úpravy písma. 

  • Hladká sazba

    definice a účel, 

    pevná mezera, 

    interpunkce, 

    spojovník &/vs. pomlčka,

    zkratky,

    další znaky (příklady a použití). 

  • Sazební obrazec

    nejvhodnější umístění textu na stránce,     

    záhlaví a zápatí (umístění, údaje a provedení), 

    grafika & text. 

  • Odstavec

    zarovnání, 

    mezery,

    další možné úpravy odstavce,

    použití (příklady). 

  • Technická sazba

    definice a účel, 

    tabulky,

    vzorce (a jiné výpočty),

    rovnice,

    další možnosti a příklady použití. 

  • Web design

    základní zásady, 

    písmo, 

    odstavec, 

    další možnosti a příklady použití. 

  • Ukázky a informace

    ukázky využití typografie, 

    další zdroje informací.

 
(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)