P-E Excel pro začínající

 
Základní osnova kurzu Excel pro začínající uživatele
 
  • Prostředí a nastavení programu

    karty (bookmarks), 

    tlačítka (buttons), 

    doplňky (Add-Ins). 

  • Práce se soubory:

    ukládání souborů, 

    přejmenování a kopírování souborů.


  • Formátování dat

    text a čísla, 

    ostatní data,

    styly. 

  • Tabulky

    tvorba tabulek,

    základní nástroje a pravidla. 

  • Objekty

    grafické objekty, 

    úpravy a použití. 

  • Záhlaví a zápatí

    použití, 

    jednotlivé prvky. 


  • Výstupy

    příprava před tiskem, 

    tisk.

 

(obecně dva dny; 8:00 až 16:30)