Project

Základní osnova kurzu Project pro začínající uživatele
 
  • Seznámení s programem

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní pojmy (projekt, úkol, zdroj ...).

  • Práce se soubory

    vytvoření projektu,

    začátek/Start nebo konec/Finish projektu?,

    kalendáře,

    zobrazení projektu,

    výstupy projektu. 

  • Úkoly

    zadání úkolu, 

    pořadí úkolu, 

    práce s úkoly (kopírování a duplikování, přesouvání, odstraňování...), 

    milník (Milestone), 

    provázanost úkolů (FS, SS, FF, SF, prodlevy a překryv),

    opakovaný úkol. 

  • Doplnění úkolů

    informace k úkolu,     

    hypertextový odkaz. 

  • Zdroje

    druhy zdrojů (možnosti zadávání a rozdíly),

    tvorba zdrojů,

    přiřazení zdrojů k úkolům (ze stejného projektu; z jiného projektu). 

  • Kritická cesta

    definice a nastavení, 

    kontrola, 

    řešení konfliktů. 

  • Řízení průběhu projektu

    směrné plány (druhy a aktivace), 

    reálná data (čas, procenta) plnění úkolů, 

    reálná procenta plnění úkolů, 

    zobrazování stavu. 


  • Tisk

   možnosti tisku, 

   nastavení tisku, 

   vlastní tisk (Print). 


 
(obecně dva dny; 9:00 až 15:00)