Kdysi dávno 

 

V době nepřevlečených komunistů jsem na psacím stroji (protože počítač tehdy byl pro jednotlivce nedostupný) napsal dvě knihy s nepoetickými názvy Administrativní technika I. a Administrativní technika II., které pojednávaly (jak jinak) o administrativní a výpočetní technice. Vyšly postupně v letech 1987 a 1988 (viz přehled publikací) a sloužily jako učebnice. Kde je těmto knihám dnes konec, ví snad jen vševědoucí (i když snad nějaké ještě jsou na ISŠ-COP, Olomoucká, Brno).

Posléze, v době kdy jsem působil (mj.) na střední průmyslové škole (Sokolská, Brno), jsem napsal (spolu s dalšími tehdejšími kolegy) knihu o CNC obráběcích strojích (viz přehled publikací). V tomtéž období jsem také (spolu se svým kolegou Ing. Miroslavem Kubíčkem) napsal něco přes 40 (myslím, že celkem 42) svazků skript o strojírenské technologii (tyto v přehledu publikací neuvádím, neboť jsme je „vydávali“ různě, i za pomoci přátel, tehdy ještě zapálených, stejně jako my, do budování nové, nyní již kapitalistické vlasti, a už se nejspíše nezachovaly – tedy, ty publikace).