Excel pro pokročilé (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Excel pro pokročilé uživatele
 
 
  • Prostředí programu

    karty (bookmarks), 

    tlačítka (buttons), 

    doplňky (Add-Ins). 

  • Analytické funkce

    SUMIF, SUMIFS, 

    COUNTIF, COUNTIFS, 

    AVERAGEIF, AVERAGEIFS, 

    Hledání řešení (Goal Seek), 

    Scénáře (Scenarios), 

    Datové tabulky (Data Tables), 

    Řešitel (Solver). 

  • Vnořené funkce

    účel a konstrukce vnořených funkcí, 

    příklady vnořených funkcí. 

  • Vyhledávací funkce

    účel a použití, 

    VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT...

  • Databázové funkce

    účel a použití, 

    konstrukce funkcí a jejich odlišnosti, 

    příklady použití.

  • Maticový vzorec

    účel a použití, 

    konstrukce, 

    příklady použití. 

  • Formuláře

    účel a použití, 

    formulářové prvky, 

 

(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)