Power BI pro začínající (osnova)

Základní osnova kurzu PowerBI pro začínající
 
 
  • Power BI

    účel a použití, 

    získání a instalace Power BI desktop, 

    seznámení s Power BI. 

  • Import dat

    načtení vstupních dat (úprava v Power Query?), 

    databázové tabulky (jedna dbt, více listů, složka),

    relace v Power BI. 

  • Zpracování dat v Power BI

    vizualizace dat,

    úprava vizuálu,

    různé typy vizuálů. 

  • Stránka

    práce se stránkami, 

    umístění vizuálů na stránky...

  • Publikování vizuálů

    publikování vizuálů, 

    sdílení vizuálů...

 


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00; ve spojení s Power Query dva dny či tři dny)