PowerPoint pro začínající (osnova)

Základní osnova kurzu PowerPoint pro začínající uživatele
 
  • Seznámení s programem

        účel a použití, 

        pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

        základní pojmy (snímek, objekt, zobrazení, prezentace).

  • Práce se soubory

        uložení a otevření souboru (Save, Open), 

        uložení souboru jako kopie (Save As Copy). 

  • Základní práce se snímky

       typy snímků,

       nový snímek, vložení snímku, 

       kopírování a duplikování snímků. 

  • Objekty na snímcích

        textová pole,     

        obrázky a fotografie, 

        tabulky, 

        grafy, 

        SmartyArt, 

        ostatní objekty. 

  • Práce se snímky

        nový snímek (vložení snímku),

        kopírování, duplikování a přesouvání snímků (pořadí snímků),
        barevné schéma snímků, pozadí snímků. 

  • Zápatí a zápatí

        účel a použití, 

        vložení dat, 

        základní úpravy. 

  • Základní nastavení prezentace

        přechod snímků, 

        nastavení prezentace, 

        skrytí snímků. 

  • Případný tisk

        druhy tiskáren a jejich použití, 

        náhled před tiskem a nastavení, 

        tisk. 

  • Promítání

        základní příprava před promítáním, 

        vlastní promítání a jeho ovládání.

  • Poučení z krizového vývoje

        správná (doporučená) prezentace aneb pravidla, 

        oprava dosavadní prezentace a další info. 


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)