Access pro začínající (osnova)

Základní osnova kurzu Excel pro začínající uživatele
 
  • Seznámení s programem:

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní objekty a pojmy (databázové tabulky dbt a jejich typy, formuláře f, dotazy q, sestavy r a další).

  • Práce se souborem

    uložení a otevření databáze db

    kopie databáze. 

  • Databázové tabulky (database tables) dbt

    účel a používání dbt

    práce se záznamy dbt v zobrazení dat (datový list), 

    řazení polí, ukotvení a skrytí/zobrazení pole (field), 

    nový záznam (record), uložení a odstranění záznamu, 

    řazení a filtrování, 

    vyhledávání a nahrazení v dbt

    návrhové zobrazení dbt (datové typy), 

    primární klíč (primary key) dbt

    kaskády. 

  • Formuláře (forms) f

    účel a používání formuláře f

    formulář v datovém zobrazení a práce s formulářem f

    další možnosti zobrazení formuláře a úpravy formuláře (ukázka) f

    tvorba formuláře f (možnosti a doporučení). 

  • Dotazy (queries) q

    účel dotazů, 

    jednoduchý výběrový dotaz q a jeho tvorba pomocí Průvodce, 

    dotaz na duplicitní položky,     

    dotaz na chybějící záznamy, 

    souhrnný dotaz (query summary) qs

    křížový dotaz (guery cross) qc

    dotaz pomocí návrhového zobrazení, 

    zadávání parametrů výběru, 

    další varianty dotazů (akční dotazy qa). 

  • Sestavy (reports) r

    účel sestav, 

    tvorba sestavy r (možnosti a doporučení), 

    využití sestavy (tisk), 

    další možnosti zobrazení sestavy a úpravy sestavy (ukázka) r

  • Spolupráce MS Access s jinými programy

    import a export dat z/do MS Excel (možnosti a využití), 

    import a export dat z/do jiné databáze db

    další možnosti (případná ukázka). 

 

(obecně dva dny; 9:00 až 16:00)