PowerPoint pro pokročilé (osnova)

Základní osnova kurzu PowerPoint pro pokročilé uživatele
 
  • Seznámení s programem

        účel a použití, 

        pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

        základní pojmy (snímek, objekt, zobrazení, prezentace).

  • Plánování prezentace

        pravidla prezentace,

        členění prezentace (souvislosti a možnosti),

        předloha snímků. 

  • Zobrazení prezentace

       předloha poznámek,

       osnova, 

       předloha podkladů. 

  • Poznámky v prezentaci

        účel a použití,     

        zadávání, 

        tisk, 

        promítání. 
  • Zvukové soubory

        vložení,

        nastavení,
        promítání. 

  • Videa

        vložení, 

        nastavení, 

        promítání. 

  • Komentáře

        vložení, 

        využití. 

  • Možnosti a nastavení prezentace

        živý doprovod, prohlížení jednotlivcem, automatické porhlížení, 

        mluený komentář, časování, klepnutí myší vs. automatika. 

  • Promítání

        předpoklady,

        spuštění a ovládání,

         rukopisné poznámky,

        další možnosti.


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)