Visio (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Visio
 
  • Seznámení s programem

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní pojmy (objekt, knihovna, stránka a další ...).

  • Práce se soubory

    vytvoření souboru,

    uložení a otevření souboru, 

    uložení souboru jako kopie. 

  • Výkresy

    tvorba výkresu (strategie tvorby), 

    stránky popředí &/vs. stránky pozadí (organizace, vkládání, pojmenování, přesouvání), 

    vrstvy (účel a použití). 

  • Obrazce

    knihovny obrazců,

    typy obrazců a jejich použití, 

    přidávání obrazce do výkresu,
    úpravy obrazců,
    práce s knihoivnami obrazců. 

  • Spolupráce s jinými programy

    objekty z jiných programů, 

    import a export,

    řešení konfliktů. 

  • Přípravné práce a tisk

   předtisková příprava,

   možnosti tisku a provedení (tisk obrazců, tisk vrstev apod.),

   vlastní tisk. 

 
(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)