Power Pivot

 
Základní osnova kurzu Excel Power Pivot
 
 
  • Power Pivot

    účel a použití, 

    instalace (doplněk), 

    oprava. 

  • Import dat

    vstupní data, 

    databázové tabulky (jedna dbt, více listů, složka), 

    import z db Access, 

    import z webu, 

    import z textového souboru, 

    možnosti načtení dat, 

    aktualizace načtených dat. 

  • Datový model

    tabulka kalendářních dat,
    práce s databázovým modelem,
    hierarchie,
    relace mezi dbt,
    Míry/Měřítka (ukázka),
    klíčové ukazatele výkonu KPI. 

  • Tvorba kontingenční tabulky

    tvorba kontingenční tabulky z prostředí Power Pivotu, 

    úpravy datového modelu...


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)