Publisher (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Publisher
 
  • Seznámení s programem

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní pojmy (dokument, šablona, písmo, odstavec ...).

  • Práce se soubory

    vytvoření dokumentu ze šablony,

    uložení a otevření souboru, 

    uložení souboru jako kopie. 

  • Teorie a základní pojmy

    pole a textová pole, 

    datové objekty, 

    grafické objekty, 

    písma (definice, druhy, úpravy, příklady a použití), 

    ostatní znaky,

    další úpravy písma. 

  • Šablony

    základní typy dokumentů a jejich použití, 

    šablony (členění a získání šablon). 

  • Publikace

    základní typy publikací a jejich použití, 

    stránky v publikaci (vložení, vzhled a zobrazení),

    záhlaví a zápatí,

    zobrazení,

    tisk. 

  • Text

    textová pole, 

    vložení textu,

    propojení, 

    úpravy textu,

    styly,

    pravopis. 

  • Grafické objekty

    obrázky (vkládání a úpravy), 

    ozdobné písmo (vkládání a úpravy), 

    tabulky (vkládání a úpravy),

    grafy (vkládání a úpravy),

    příklady a typické použití. 

  • Přípravné práce a tisk

   příprava tabulek a grafů, 

   příprava obrázků,

    předtisková příprava,

   vlastní tisk. 

 
(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)