Excel pro středně pokročilé (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Excel pro středně pokročilé uživatele
 
  • Prostředí programu

    karty (bookmarks), 

    tlačítka (buttons), 

    doplňky (Add-Ins). 

  • Vzorce a funkce

    účel a použití, 

    složitější vzorec, 

    vnořené funkce (Nested Functions), 

    maticové vzorce (Matrix Formulas), 

    kontrola vzorců a funkcí (Formula Auditing). 

  • Formátování buněk

    pokročilé formátování buněk, vlastní formáty buněk (Format Cells Custom), 

    podmíněné formátování (Conditional Formatting), 

    vlastní pravidla podmíněného formátování (Use a formula to determine which cells to format). 

  • Ověření vstupních dat

    účel a využití, 

    provedení a možnosti (Data Validation, Settings bookmark), 

    vstupní hlášení (Input Message), 

    chybové hlášení (Error Alert). 

  • Ochrana

    účel a využití, 

    ochrana listu (Protect Sheet), 

    ochrana buněk a výpočtů (Protection [Locked, Hidden]), 

    ochrana souboru (Password to open, Password to modify). 

  • Propojení dat

    účel a použití, 

    na tomtéž listu a mezi listy, 

    mezi soubory (provedení a úskalí). 

 

(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)