Excel kontingenční tabulky a PowerPivot (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Excel - kontingenční tabulky a PowerPivot
 
 
  • Kontingenční tabulka

    účel a použití, 

    nastavení, 

    tvorba. 

  • Úpravy vzhledu kontingenční tabulky

    styly kontingenční tabulky, 

    možnosti stylů, 

    různé možnosti vzhledu kontingenční tabulky, 

    různé možnosti zobrazení dat. 

  • Úpravy funkčnosti

    změna (výpočtové funkce), 

    aktualizace (Refresh), 

    úprava zdroje dat, 

    skupinové zobrazení v kontingenční tabulce. 

  • Filtry:     

    automatické filtry, 

    průřez (Slicer), 

    časová osa (Timeline). 

  • Výpočty

    počítané pole (Calculated Field), 

    počítané položky( Calculated Item). 

  • PowerPivot

    účel a použití, 

    instalace, 

    oprava, 

    datové typy a ukládání souborů, 

    import dat (Excel, Access), 

    tvorba relací, 

    tvorba hierarchií, 

    tvorba kontingenční tabulky z prostředí PowerPivotu.

 
 
(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)
(obecně jeden den; 9:00 až 16:00)