Power Map

 
Základní osnova kurzu Excel Power Map
 
 
  • Power Map

    účel a použití. 

  • Graf

    tvorba grafu, 

    Editor prohlídky, 

    panel Vrstva, 

    seznam polí, 

    sekce Vrstva, 

    sekce Mapa, 
    sekce Vložit,

    sekce Čas. 


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00; příp. ve spojení s Power Query dva dny)