Prohlížeče Internetu a tvorba webových stránek  

 

Pokud ještě neumíte používat webový prohlížeč (či chcete-li se v jeho používání zdokonalit), příp. chcete-li si vytvářet vlastní web:

  • samozřejmě, že školím i používání a práci s webovým prohlížečem – jako příklady uvádím programy Edge, Mozilla Firefox či např. Opera, Vivaldi aj.
  • Školím také tvorbu webu (webových stránek), ať již pomocí HTML, či s programem MS FrontPage, Webnode, příp. ve vhodném redakčním systému.