Power Query

 
Základní osnova kurzu Excel Power Query
 
 
  • Power Query

    účel a použití, 

    karta Zobrazení,
    podokno Dotazy,
    podokno Nastavení dotazů. 

  • Import dat

    vstupní data, 

    databázové tabulky (jedna dbt, více listů, složka), 

    import z db Access, 

    import z webu, 

    import z textového souboru, 

    možnosti načtení dat, 

    aktualizace načtených dat. 

  • Sloupce

    práce se sloupci,

    výpočty se sloupci,

    statistiky sloupce.

  • Řádky:
    práce s řádky.
  • Databázová tabulka dbt
    práce s celou dbt.
  • Dotazy
    připojování dotazů,
 
    slučování dotazů,
 
    vyplnění hodnot.
  • Vlastní funkce

    tvorba vlastní funkce, 

    použití vlastní funkce...


(obecně jeden den; 9:00 až 16:00; příp. ve spojení s Power Map dva dny)