Outlook (osnova) 

 
Základní osnova kurzu Outlook
 
  • Seznámení s programem

    účel a použití, 

    pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení), 

    základní pojmy (modul, událost, celodenní událost, schůzka, kategorie).

  • Kontakty = Lidé

    nastavení, kategorie,

    vytvoření nového kontaktu (tvorba, úpravy),

    vytvoření skupiny kontaktů (tvorba, úpravy),

    vyhledávání kontaktů,

    sdílené kontakty (delegování práv, otevření sdílených kontaktů),

    export a import kontaktů. 

  • Úkoly

   nastavení, kategorie,

   složky a jejich význam,

   vytvoření nového úkolu (nový úkol, nový opakovaný úkol, připomenutí, označení úkolu jako splněný), 

   přiřazení úkolu (zadavatel i příjemce, sledování stavu), 

   vyhledávání úkolů,

   sdílené úkoly (delegování práv, otevření sdílených úkolů), 

   export a import úkolů. 

  • Kalendář

    nastavení, kategorie,     

    seznámení s kalendářem (zobrazení, pohyb po kalendáři), 

    událost a celodenní událost (nová položka, úpravy, opakované položky, připomenutí), 

    schůzka (plánování schůzky - zadavatel i příjemce, řízení schůzky), 

    vyhledávání položek, 

    sdílený kalendář/kalendáře (delegování práv, otevření), 

    export a import kalendáře. 

  • Pošta

    nastavení (formát, podpisy, konverzace, kategorie, další),

    nová zpráva (možnosti práce, kategorie, nevyžádaná pošta),

    složky (výchozí, vlastní),

    pravidla zpráv (příchozí zprávy, kopie odchozích zpráv),

    odvolání zpráv,

    nepřítomnost/mimo kancelář,

    vyhledávání zpráv,

    sdílené zprávy (delegování práv, otevření sdílené pošty),

    export a import zpráv,

    archivace položek. 

  • Poznámky

    účel a nastavení, 

    práce s poznámkovými lístečky (vč. kategorie),

    vyhledávání,

    export a import položek. 

  • Deník

    účel a aktivace, 

    práce s deníkem, 

    vyhledávání, 

    export a import položek. 

  • Další možnosti využití

    diktování a čtení zpráv (podle možností verze), 

    jiné.

 
(obecně dva dny; 9:00 až 16:00)