O mně 

 

Během své dosavadní profesní dráhy jsem prošel řadou pracovních pozicí (a slovy klasika: "Vším, čím jsem byl, jsem byl rád."), pracoval jsem např. jako slévárenský dělník či technolog, ale také jako vedoucí malé brněnské pobočky jedné firmy zabývající se IT (informačními technologiemi), kde jsem působil také ve funkcích personalisty, správce malé počítačové sítě, i jako vedoucí týmu lektorů. Moc rád vzpomínám též na mou "kariéru" učitele, ať již předmětů strojírenské technologie či předmětů výpočetní techniky. 

Nyní se zaměřuji na vedení (školení) kurzů v oblasti informačních technologií,  na psaní knih o téže problematice, ale pracuji i jako správce malých počítačových sítí. Píši též knihu z oblasti moderní historie, a to o událostech souvisejích s Československem roku 1938...

Vysokoškolské vzdělání jsem úspěšně ukončil v roce 1984 na VUT FS Brno (diplomovou práci jsem napsal na téma Únavové vlastnosti tvárné litiny v tomtéž roce), a poté jsem ještě úspěšně dokončil i vzdělání pedagogické (závěrečná práce nese název Srovnání autopercepce, heteropercepce a objektivního hodnocení žáků SOU a vznikla v roce 1989). 

Spolupracuji s mnohými firmami (zejména z oblasti vzdělávání a informačních technologií), z nichž mohu jmenovat kupř.: 

 • PC-DIR Real (Brno),
 • Nicom (Brno, Praha, Ostrava),
 • Computer Help (Praha),
 • AIT Consult (již neexistuje),
 • S-COMP Centre (Praha),
 • Počítačová služba (Olomouc),
 • Tempo Training Consulting (Ostrava), 
 • Top lektoři, 
 • Špaček Consulting (Brno), 
 • Profima Effective (Zlín), 
 • Špaček Consulting (Brno), 
 • Prioris (Brno), 
 • ICT Pro (Brno), 
 • Ce-Pa (Zlín). 

 

Budu rád, pokud mezi své zákazníky či spolupracovníky budu moci zařadit i vás. 

Mojmír